Kontaktieren Sie uns

Verwaltung und Beratungszentrum

 

Liewen Dobaussen A.s.b.l.
21, rue Abbé Henri Muller
L-9065 Ettelbruck
Tel.: 26 81 51-1
Fax: 26 81 30 99
E-Mail : liewen@liewen-dobaussen.lu 

Postanschrift :
B.P. 134
L-9002 Ettelbruck

 

Tages- und Begegnungszentrum in Ettelbruck

 

Liewen Dobaussen A.s.b.l.
73, avenue Salentiny
L-9080 Ettelbruck
Tel.: 26 81 30 98
Fax: 26 81 39 70
E-Mail: cps.73@liewen-dobaussen.lu

Begegnungszentrum in Wiltz

 

Liewen Dobaussen A.s.b.l.
7, rue de l'Indépendance
L-9532 WILTZ
Tél.: 28 20 30 40
E-mail : foyer.wiltz@liewen-dobaussen.lu